SIM Châu Á& Úc, 2Fly 24 nước

 • 500.000 đ
  Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
 • 06Gb tốc độ cao 4G, 3G không giới hạn
 • Tự động kích hoạt-có sóng lên mạng ngay tại Việt Nam
 • Ưu đãi cho khách mua SL 10 sim trở lên

Thông tin chi tiết

 • Australia
 • BangladeshNEW!
 • Brunei NEW!
 • Cambodia
 • China (including Tibet)
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Israel NEW!
 • Japan
 • KazakhstanNEW!
 • Laos
 • Macau
 • Malaysia
 • Myanmar
 • Nepal
 • PakistanNEW!
 • Philippines
 • Qatar
 • Singapore
 • South Korea
 • Sri Lanka
 • Taiwan
 • Vietnam NEW!

Sản phẩm liên quan

390.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
590.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
590.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
280.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
880.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
550.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
990.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
680.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
500.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
400.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
550.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !
449.000 đ
Giá trên chưa trừ khuyến mãi, Gọi Hotline để có giá tốt nhất !